DE GOAG

De GOAG, Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten, is een vereniging die is opgericht in 1980, met als doel om alle vormen van onderwijs te ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht de levensbeschouwing.

Wat doet de GOAG?

De GOAG ondersteunt het openbaar onderwijs in Wijk en Aalburg. Dit doen zij door ieder jaar  leuke én educatieve activitei­ten of benodigdheden te  organiseren en financieren, die de school  belangrijk  vindt. Doordat deze activiteiten niet direct tot de kernactiviteit van de school behoren en extra geld kosten, worden ze door de GOAG mogelijk gemaakt.

Voorbeelden hiervan voor de school zijn de Lipdup die in 2019 is gemaakt met heel de school, verschillende educatieve theaterprojecten die in de gymzaal gespeeld zijn, het produceren van een CD met muziek en liedjes door de leerlingen zelf,  kookworkshops voor de hele school en  Streetwise van de ANWB in oktober 2016.

De GOAG financiert deze activiteiten d.m.v. de bijdragen van de leden.

De mensen achter de GOAG

De GOAG bestaat uit het bestuur, welke een mix is van ouders en onderwijzers (m/V), en uit leden.
De leden zijn veelal ouder/ verzorger van kinderen van de school of mensen die op een andere manier het openbaar onderwijs een warm hart toe dragen.

Het bestuur vergadert meedere malen per jaar en eens per jaar is er een ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op obs  J. Henri Dunant en vindt meestal plaats in mei.