Het Bestuur

De GOAG bestaat uit leden, die zijn ouder, leerkracht of dragen op een andere manier het openbaar onderwijs een warm hart toe.
Daarnaast is er een bestuur:

    • Arne Mans (voorzitter)
    • Niels Kamphuis¬†(secretaris)
    • Tamara van Tilborg-Thur (penningmeester)
    • Jan Arendse
    • Geertje Koot (PR)